DHL

Zrealizowaliśmy system wentylacji mechanicznej na 12000 m3/h na 4000 m2 Callcenter i pomieszczeń biurowych oraz klimatyzację w systemie VRF na 42 jednostki wewnetrzne o łacznej mocy 145 kW.